گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
کسایی

هستی: این هستی تو ، هستی هست دگر است

تیغ خورشید: گر در عمری شبی به ما پردازد

پیغام فلک: نارفته به شاهراه وصلت گامی

sunny dark_mode