گنجور

 
کسایی

ای طبع سازوار ، چه کردم تو را ، چه بود

با من همی نسازی و دایم همی ژکی

وایدون فرو کشی به خوشی این می حرام

گویی که شیر مام ز مادر همی مکی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode