گنجور

 
کسایی مروزی
 

نیلوفر کبود نگه کن میان آب

چون تیغ آب داده و یاقوت آبدار

همرنگ آسمان و به کردار آسمان

زردیش بر میانه چو ماه ده و چار

چون راهبی که دو رخ او سال و ماه زرد

وز مِطرَف کبود ردا کرده و ازار

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

احمد ترکمان در ‫۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۲۲ نوشته:

نیلوفر کبود نگه کن میان آب*چون تیغ آب داده و یاقوت آبدار
نیلوفر آبی را ببین چقدر زیبا تیغ کشیده از لبی آبدار بیرون آمده.نیلوفر بیشتر در آبهای سکون رشد میکند و ابتدا از برگهایی که دایره شکل و روی آب قرار دارد و مانند لبی که باز شده هستند بیرون میآید.
همرنگ آسمان و به کردار آسمان*زردیش بر میانه چو ماه ده و چار
رنکش به روشنایی آسمان است(آبی) و مانند آسمان صلح جوست.وسط گل به رنگ زرد است که منظور همان تخمدان و کلاله را گفته. که شاعر مثل ماه شب چهارده تشبیه فرمودند.
چون راهبی که دو رخ او سال و ماه زرد
وز مِطرَف کبود ردا کرده و ازار
شاعر کاسبرگها و داخل گل را به راهبه کلیسا تشبه فرمودند:دو رخ همان منظور تخمدان وسط گل را اینجا میگویند که برای گل نیلوفر دو حالت است و مانند دو چهر میماند که اولی در مرکز و دومی مانند لایه ای خزدار دور اورا گرفته.مطرف منظور چادر است که برگهای گل را گفته مطرف کبود.وردا خرقه یا قبا وازار هم در اینجا معنی کاسبرگ گل را میدهد و معنیش میشود فوته یا دستارچه یا کمر بند.یعنی راهبی را که ببینید دقیقا همین شکل است و وسط گل نیلوفر را هم که ببینید همین شکلی که در شعر آمده.شاعرمان جناب کسایی شعرهای بسیار پیچیده ای دارند و به این شکل شعر گفتن معروف هستند!در سه بیت سه حالت از گل نیلوفر را آورده بیت اول عشق و عاشقی.بیت دوم صلح جو بودن و بیت سوم عبادت که هرسه این موارد از گل نیلوفر هستند که از زمان ایران باستان تا کنون استفاده میشده کرمانشاه بر روی بیستون منظورعشق و عاشقیست.تخت جمشید بر روی سنگ نگاره ها که منظور عدالت و صلح است.و بر روی دیوار کلیساها و کاشی مساجد که نشان از معبود و عبادت دارد.
شاعری با نگاه آبی ام*عاشق نیلوفران آبی ام

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.