گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

هر چند ز نرگس صفت چشم کنند

ور چه مثل از رنگ رخ لاله زنند

نه این چو رخ تست و نه آن چون چشمت

با آنکه خود این چشم و چراغ چمنند

 
sunny dark_mode