گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

گل خواست که چون رخش نکو باشد و نیست

چون دلبر من به رنگ و بو باشد و نیست

صد روی فراهم آورد هر سالی

باشد که یکی چو روی او باشد و نیست

 
 
 
sunny dark_mode