گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

آیا ستوده خصالی که بر سپاه نیاز

همیشه خیل عطای تو هست مستولی

از آن سؤال که در خدمتت اشارت رفت

جواب باز ده ارفملیت ورقولی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode