گنجور

 
جامی

ای آمده سوی بیدلان دیر به دیر

وز سنگدلی به خونشان گشته دلیر

دیدم رخ خوب تو در اثنای دو روز

چون بنمودی میان امروز و پریر

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode