گنجور

 
جامی

این کنج فراغت است و خلوتگه راز

اسباب حضور دل در او یافته ساز

بادا بر وی صد در جمعیت باز

درهای پریشانی ایام فراز

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode