گنجور

 
جامی

در خلوت تنگ تافت آن شیخ کرخ

بس گرم تنورکی شب از شوره و مخ

گویی که گشاد مالک اندر برزخ

در گور شقی دریچه ای از دوزخ

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode