گنجور

بخش ۵۳ - پیش رسیدن عزیز یوسف را بر بیرون آن خانه و پنهان داشتن آنچه میان وی و زلیخا گذشته بود و افشای زلیخا آن را

 
جامی
جامی » هفت اورنگ » یوسف و زلیخا
 

چنین زد خانه نقش این فسانه

که چون یوسف برون آمد ز خانه

برون خانه پیش آمد عزیزش

گروهی از خواص خانه نیزش

چو در حالش عزیز آشفتگی دید

در آن آشفتگی حالش بپرسید

جوابی دادش از حسن ادب باز

تهی از تهمت افشای آن راز

عزیزش دست بگرفت از سر مهر

درون بردش به سوی آن پریچهر

چو با هم دیدشان با خویشتن گفت

که یوسف با عزیز احوال من گفت

به حکم آن گمان آواز برداشت

نقاب از چهره آن راز برداشت

که ای میزان عدل آن را سزا چیست

که با اهلت نه بر کیش وفا زیست

به کار خویش بی اندیشگی کرد

درین پرده خیانت پیشگی کرد

عزیزش داد رخصت کای پریروی

که کرد این کج نهادی راست بر گوی

بگفت این بنده عبرتی کز آغاز

به فرزندی شد از لطفت سرافراز

درین خلوت به راحت خفته بودم

درون از گرد محنت رفته بودم

چون دزدان بر سر بالینم آمد

به قصد خرمن نسرینم آمد

خیالش آنکه من از وی نه آگاه

به خرم گلستانم آورد راه

به اذن باغبان ناگشته محتاج

برد سنبل به غارت گل به تاراج

چو دست آورد پیش آن ناخردمند

که بگشاید ز گنج وصل من بند

من از خواب گران بیدار گشتم

ز جام بیخودی هشیار گشتم

هراسان گشت از بیداری من

گریزان شد ز خدمتگاری من

رخ از شرمندگی سوی در آورد

به روی نیکبختی در برآورد

شتابان از قفای وی دویدم

برون ننهاده پا در وی رسیدم

گرفتم دامنش را چست و چالاک

چو گل افتاد در پیراهنش چاک

گشاده چاک پیراهن دهانی

کند قول مرا روشن بیانی

کنون آن به که همچون ناپسندان

کنی یکچند محبوسش به زندان

و یا خود بر تن و اندام پاکش

نهی دردی که سازد دردناکش

پسندی بر وی این رنج گران را

که گردد عبری مر دیگران را

عزیز از وی چو بشنید این سخن را

نه بر جا دید دیگر خویشتن را

دلش گشت از طریق استقامت

زبان را ساخت شمشیر ملامت

به یوسف گفت چون گشتم گهرسنج

پی بیع تو خالی شد دو صد گنج

به فرزندی گرفتم بعد از آنت

ز حشمت ساختم عالی مکانت

زلیخا را هوادار تو کردم

کنیزان را پرستار تو کردم

غلامان حلقه در گوش تو گشتند

صفاکیش و وفاکوش تو گشتند

به مال خویش دادم اختیارت

نکردم رنجه دل در هیچ کارت

نه دستور خرد بود این که کردی

عفاک الله چه بد بود این که کردی

نمی شاید درین دیر پر آفات

جز احسان اهل احسان را مکافات

تو احسان دیدی و کفران نمودی

به کافر نعمتی طغیان نمودی

ز کوی حق گذاری رخت بستی

نمک خوردی نمکدان را شکستی

چو یوسف از عزیز این تاب و تف دید

چو موی از گرمی آتش بپیچید

بدو گفت ای عزیز این داوری چند

گناهی نی بدین خواریم مپسند

زلیخا هر چه می گوید دروغ است

دروغ او چراغی بی فروغ است

زن از پهلوی چپ شد آفریده

کس از چپ راستی هرگز ندیده

بداند هر که بشناسد چپ از راست

که از چپ راستی مشکل توان خواست

مرا تا دیده دارد در پیم سر

که گردد کام وی از من میسر

گهی از پس درآید گه ز پیشم

بهر مکر و فسون خواند به خویشم

ولی هرگز بر او نگشاده ام چشم

به خوان وصل او ننهاده ام چشم

که باشم من که با خلق کریمت

نهم پای خیانت در حریمت

بد آن بنده که چون مولا نبیند

رود در مسند مولا نشیند

ز غربت داشتم بر سینه داغی

گرفته از همه کنج فراغی

زلیخا قاصدی سویم فرستاد

به رویم صد در اندیشه بگشاد

به افسون های شیرین از رهم برد

به همراهی درین خلوتگهم برد

قضای حاجت خود خواست از من

سکون عافیت برخاست از من

گریزان رو به سوی در دویدم

به صد درماندگی آنجا رسیدم

گرفت اینک قفای دامنم را

درید از سوی پس پیراهنم را

مرا با وی جز این کاری نبوده ست

برون زین کار بازاری نبوده ست

گرت نبود قبول این بی گناهی

بکن بسم الله اینک هر چه خواهی

زلیخا چون شنید این ماجرا را

به پاکی یاد کرد اول خدا را

وز آن پس خورد سوگندان دیگر

به فرق شاه مصر و تاج و افسر

به اقبال عزیز و عز و جاهش

که دولت ساخت از خاصان شاهش

بلی چون افتد اندر دعویی بند

گواه بی گواهان چیست سوگند

کند سوگند بسیار آشکاره

دروغ اندیشی سوگند خواره

پس از سوگند آب از دیدگان ریخت

که یوسف از نخست این فتنه انگیخت

چراغ کذب را کافروزدش زن

به جز اشک دروغین نیست روغن

ازان روغن چراغش چون فروزد

به یک ساعت جهانی را بسوزد

عزیز آن گریه و سوگند چون دید

بساط راست بینی در نوردید

به سرهنگی اشارت کرد تا زود

زند بر جان یوسف زخمه چون عود

به زخم غم رگ جانش خراشد

ز لوحش آیت راحت تراشد

به زندانش کند محبوس چندان

که گردد آشکار آن سر پنهانبا دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) | منبع اولیه: ویکی‌درج | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

حاشیه‌ها

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

در فهرست‌گذاری نسخه‌های خطی اشعار گنجور مشارکت کنید