گنجور

 
جهان ملک خاتون

ای آنکه به مجرمی تو می بخشایی

از قدرت خویشتن جهان آرایی

فریادزنان آمده ام بر در تو

فریادرسم چون به جهان دارایی

 
 
 
sunny dark_mode