گنجور

 
جهان ملک خاتون

رنجور غم عشق توأم تا دانی

من درد تو دارم و توأم درمانی

گفتم به طبیب اگر بدانی حالم

بی شک به علاج درد ما درمانی

 
 
 
sunny dark_mode