گنجور

 
جهان ملک خاتون

تا دید جمال تو به چشمم لیلی

از دیده روانست به هر سیلی

مجنون توأم ز جانت ای سرو روان

فریاد که سوی ما نداری میلی

 
 
 
sunny dark_mode