گنجور

 
جهان ملک خاتون

کدام ماه چو ماه منیر ما باشد

کدام یار چو آن بی نظیر ما باشد

کدام سرو بجز قامت چو شمشادت

به راستی چو قدت دلپذیر ما باشد

حرام زاده ام ار با وجود مهر و مهی

بجز خیال رخت بی نظیر ما باشد

فراق روی تو بر ما نه کار آسانست

مگر عنایت تو دستگیر ما باشد

مدام بر سر بازار عشق آن دلبر

فغان و ناله هم از دار و گیر ما باشد

به پای شوق وصال تو را طلب کارم

بجز دعا چه به دست فقیر ما باشد

سریست در دو جهانم نهاده بر کف دست

به غیر از این چه متاع حقیر ما باشد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode