گنجور

 
اقبال لاهوری

میِ من از تُنُک‌جامان نگه دار

شرابِ پخته از خامان نگه دار

شَرَر از نیستانی دورتر به

به خاصان بخش و از عامان نگه دار