گنجور

 
حزین لاهیجی
 

در کار زمانه هر که بیکارتر است

از عاقبت کار خبردارتر است

از باده ی غفلت از غم دهر ، حزین

هشیارتر است هرکه سرشارتر است