گنجور

 
حزین لاهیجی
 

گر خاک شوی، در ره دلدار خوش است

ور نازکشی، ناز خریدار خوش است

در خواری عشق، خودفروشیست، هنر

افسانهٔ ما بر سر بازار خوش است