گنجور

 
حزین لاهیجی
 

ای تیره شب فراق، پایان وقت است

ای صبح بکش سر از گریبان، وقت است

خون شد دل سنگ از اثر نالهٔ ما

ای زمزمهٔ مرغ سحر خوان، وقت است