گنجور

 
حزین لاهیجی
 

زیبا صنما ز بی قراران توایم

ما دلشدگان سینه فگاران توایم

نبود ز چه رو گوشه ی چشمیت به ما؟

ای ساقی بزم، میگساران توایم