گنجور

 
حزین لاهیجی
 

در هجر حزین، از غم جانکاه بمیر

چون شمع سحرگاه، به یک آه بمیر

آن قدر نداری که درآیی به نجف

جان تو درآید، تو درین راه بمیر