گنجور

 
اوحدالدین کرمانی

آگاه بزی ای دل و آگاه بمیر

چون طالب منزلی تو در راه بمیر

عشق است نشان زندگانی ورنه

زین سان که تویی خواه بزی خواه بمیر

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode