گنجور

 
حزین لاهیجی

ثناهای شایسته دلدار را

سپاس فراوان ز ما، یار را

ثنایی که عالی سپاسان کنند

سپاسی که یزدان شناسان کنند

به عجز و سرافکندگی سر نهم

به سر از گل سجده افسر نهم

به خشکی چو بندم به افسوس لب

طراوت دهم از زمین بوس لب

زبان از ثنا نخل موسا کنم

به یاد رخی، سینه سینا کنم

چو خورشید از آن آتش سینه سوز

نفس را کنم صبح گیتی فروز

به سر تاج شاهی نهم نامه را

لوای الهی کنم خامه را

مداد و قلم عنبر تر شود

خط و خال رخسار دفتر شود

ازین رشحه، خرّم کنم داغ را

طراوت ز شبنم دهم باغ را

به بستان جان آبیاری کنم

ز نی چشمهٔ خضر جاری کنم

به فرق سخن برنهم تاج حمد

زبان را فرستم به معراج حمد

نفس گرم چون برق سوزان شود

دل از حمد یزدان فروزان شود

زبانم به آتش زند دامنی

ز تفسیده گلخن دمد گلشنی

به عرش حقیقت لوایی زنم

نیازآوران را صلایی زنم

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode