گنجور

 
حزین لاهیجی

به هرگلشن که شور از شیون مستانه اندازم

لباس غنچه را، چاک از دل دیوانه اندازم

سمندر مشربم، افسردگی شوقم نمی داند

به هر داغی که سوزم، طرح آتشخانه اندازم

 
sunny dark_mode