گنجور

 
حزین لاهیجی

در بتکده نامحرم و در کعبه غریبم

آیا که حوالت به کجا کرده نصیبم؟

مفتی، ز اصول و ز فروعم خبری نیست

یک مسأله جز عشق، نیاموخت ادیبم

من حوصله ساز ستم عشق نبودم

از عشوه دلم دادی و از جلوه، فریبم

 
sunny dark_mode