گنجور

 
حزین لاهیجی

کی نشئهٔ صهبا، دل غمناک گشاید؟

می چون نتواند گره تاک گشاید

کار جگر سنگ، سپرداری دل نیست

چون شست ستم، غمزهٔ بی باک گشاید

 
sunny dark_mode