گنجور

 
حزین لاهیجی

دلم در زلف او، از سینه نالان بیشتر باشد

غم دیوانه، در شهر از بیابان بیشتر باشد

هجوم عاشقان از دور باش ناز، افزون شد

تو را در خانهٔ در بسته، مهمان بیشتر باشد

هوس چون بی نهایت شد، نماند جای آسایش

چو دریای کنار افتاده طوفان بیشتر باشد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode