گنجور

 
حزین لاهیجی

کاو کاو مژه ی من به جگر خون نگذاشت

سینه ام داغ برای دل مجنون نگذاشت

حرکت در قلم نکته سراینده ی من

شوخی مصرع آن قامت موزون نگذاشت

 
sunny dark_mode