گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
حزین لاهیجی
 

هندوستان غربت بادا به ما مبارک

هان دوستان شما را مرگ وفا مبارک

بوی بهار برخاست، ما خود اسیر دامیم

مرغان گلستان را برگ و نوا مبارک

قربانیان نازیم، در خاک و خون تپیده

ای خیل نازنینان، عید شما مبارک

از دور روزگاران ما را سر است و سامان

بالین بیقراران، سنگ آسیا مبارک

گرم از نظر گذشتی، آه از دل حزینم

بیگانه طوری تو، با آشنا مبارک