گنجور

 
حزین لاهیجی

گر تیر جفایی رسد از دوست، نشان باش

با خصم دم تیغ شو و پشت کمان باش

آگاهی از اوضاع جهان جمله ملال است

یک ساغر می درکش و از بی خبران باش

مفتون نتوان بود به نیرنگ بهاران

ای شاخ گل آماده پرواز خزان باش

گر یار تویی، باک ز اغیار ندارم

چون دوست تویی،گو همه کس دشمن جان باش

گر یار حزین وعدهٔ دیدار نماید

تا روز جزا با دل و چشم نگران باش