گنجور

 
حزین لاهیجی

صباح وصل به بختم اثر چه خواهدکرد؟

به تیره روزی شامم سحر چه خواهد کرد؟

مرا که جام تغافل دهی به بزم وصال

فراق، کامم ازین تلختر چه خواهد کرد؟

شراب مهر نجوشد تو را ز زاری ما

به کام خشک لبان چشم تر چه خواهدکرد؟

اسیر عشق نخواهد سر فراغت خویش

به مرغ بسمل ما بال و پر چه خواهد کرد؟

ز مرگ، تفرقه نبود دل شکیبا را

به آرمیدگی ما سفر چه خواهد کرد؟

کسی به سرمهٔ تقلید خیره چشم مباد

بصیرتی چو نباشد بصر چه خواهد کرد؟

ز سنگ حادثهٔ دهر ایمنیم حزین

دل شکستهٔ ما را دگر چه خواهد کرد؟

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode