گنجور

قصاید

 
هاتف اصفهانی
هاتف اصفهانی » دیوان اشعار
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع عدل‌پرور شهریاری دادگستر داوری مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ی» است.

دسترسی سریع به حروف

ا | ر | ن | ی

ا

قصیده شماره ۱: سحر از کوه خاور تیغ اسکندر چو شد پیدا

قصیده شماره ۲: نسیم صبح عنبر بیز شد بر تودهٔ غبرا

قصیده شماره ۳: زهی مقصود اصلی از وجود آدم و حوا

ر

قصیده شماره ۴: نسیمی به دل می‌خورد روح‌پرور

قصیده شماره ۵: کرده‌ام از کوی یار بیهده عزم سفر

ن

قصیده شماره ۶: رو ای باد صبا ای پیک مشتاقان سوی گلشن

ی

قصیده شماره ۷: دارم از آسمان زنگاری

قصیده شماره ۸: حبذا شهری که سالار است در وی سروری