گنجور

حاشیه‌گذاری‌های ابن فردوس

ابن فردوس


ابن فردوس در ‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۴:۵۸ دربارهٔ فصیحی هروی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۸:

با بیت قبلی یکی نیست؟

 

ابن فردوس در ‫۱ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۰۹:۲۷ دربارهٔ ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٢٧۴:

اشاره ای به آن حدیث معروف دارد:عبادت تجار و بندگان و آزادمردان؟

 

ابن فردوس در ‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۰۴ دربارهٔ ابن یمین » دیوان اشعار » اشعار عربی » شمارهٔ ۵۴ - ترجمه:

بیتاول به این صورت هم نقل شده: 

به پند ابن‌یمین گفت دوستی که تویی / که شعر توست که بر آسمان کشیده سرش

 

ابن فردوس در ‫۲ سال قبل، سه‌شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۰۷:۵۵ دربارهٔ حمیدالدین بلخی » سفرنامهٔ منظوم » پایان کتاب:

در بیت سوم مدد او... دوبار تکرار شده،مصرع دیگر چیست؟

 

ابن فردوس در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۴۵ دربارهٔ مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴:

در دیوان مجیرالدین تصحیح و تعلیق دکتر محمد آبادی که توسط انتشارات موسسه تاریخ و فرهنگ و ایران در سال ۵۸ چاپ شده در پاورقی چنین آمده: 

اکنون که شد از دست من ...(محو شده) همین طور برای مصرع:جان من و تیمار فراقت همه [روز] (محو شده) بنابرین کلمهٔ روز را با احتمال و حدس می توان پذیرفت

 

ابن فردوس در ‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۷ دربارهٔ عطار » مظهر » بخش ۲ - در نعت سلطان سریر ارتضا علی بن موسی الرضا علیه السلام و کسب فیوضات از آستان آن حضرت:

شاید این شعر از عطار تونی باشد

 

ابن فردوس در ‫۶ سال و ۵ ماه قبل، پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۳۷ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۲:

این مصرع
"چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت"
را شجریان به این گونه خوانده :
"نگه نداشت دل ما و جای رنجش نیست"

 

ابن فردوس در ‫۶ سال و ۷ ماه قبل، سه‌شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۲۱ دربارهٔ ملک‌الشعرا بهار » ترکیبات » انتقاد از اوضاع خراسان:

این مصرع را چگونه می توان درست خواند؟ (یا عدو در درجز فتنه و بیداد چه کرد)
اگر بجای درجز( که شاید درگز باشد) رجز خوانده شود بهتر نیست؟

 

ابن فردوس در ‫۶ سال و ۷ ماه قبل، دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۱۲ دربارهٔ ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » آیینۀ عبرت » بخش سوم - از کریم خان زند تا مشروطه:

کشت عین الدوله...گشت عین الدوله.اصلاح شود

 

ابن فردوس در ‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۰۰ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۳:

مورد دیگر استفاده از برادر به عنوان مخاطب در این مصرع : محتاج جنگ نیست برادر نمی کنم.
جای دیگری در غزلیات حافظ استفاده شده یا همین یک مورد است؟

 

ابن فردوس در ‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۵۷ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۳:

شیخم به طنز گفت به لحاظ معنایی غریب تر از مواردی است که اشاره شد.
خواندن شجریان دلیل بر درستی نمی تواند باشد.
به گمانم طعنه درست تر می آید و پیش تر از آن اصالت ابیات محذوف باید مورد دقت بیشتر قرار گیرد.