گنجور

حاشیه‌های مجید الستی

مجید الستی


مجید الستی در ‫۳ ماه قبل، دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۳۵ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » رزم کاووس با شاه هاماوران » بخش ۱۰:

ضمن ارج نهادن به زحمات تدوین کنندگان

مناسبتر است که این بخش و دو بخش بعدی در قالب یک سرفصل مستقل از جنگ هاماوران و تحت عنوان جنگ هفت گردان درج گردد.

با تشکر فراوان

 

مجید الستی در ‫۳ ماه قبل، دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۲۸ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » رزم کاووس با شاه هاماوران » بخش ۸:

با تقدیر از گردآورندگان

توصیه میشود این بخش و بخش بعدی، جدا از سر فصل "جنگ هاماوران" و در یک سرفصل جداگانه ( تحت عنوان : بآسمان رفتن کاووس باغوای ابلیس) درج گردد.

 

مجید الستی در ‫۷ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۰۲ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » کیقباد » بخش ۲:

درود بر تدوین کنندگان

دو بیت معروف ذیل از این بخش حذف شده است :

 

بروز نبرد آن یل ارجمند

به تیر و کمان و به گرز و کمند

 

برید و درید و شکست و ببست

یلان را سر و سینه و پای و دست

 

توضیح اینکه این دو بیت اصطلاحا موقوف المعانی و یکی از کاملترین نمونه های صنعت لف و نشر میباشد که فقط بیت دوم در حاشیه چاپ امده است!

 

مجید الستی در ‫۵ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۲۶ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱ - اندر ستایش سلطان محمود:

ضمن تقدیر از کار بزرگی که انجام شده
بدینوسیله پیشنهاد میکنم این مبحث طولانی ,که شامل فصول مهمی است , مانند سایر بخشهای دیگر , به قسمتهای متعدد و کوچکتر تقسیم شود.