گنجور

حاشیه‌گذاری‌های نیما سعادتی

نیما سعادتی


نیما سعادتی در ‫۱ سال و ۶ ماه قبل، یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۵:۵۰ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی یزدگرد » بخش ۸:

احتمال داره واژه "ارزن" ، ارژن باشه. چون بادام و پسته در شعر فارسی همجواری پرسابقه ای دارن.

 

نیما سعادتی در ‫۳ سال و ۸ ماه قبل، دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۲۱:۴۹ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۸:

مرا می بینی و هردم زیادت می کنی دردم
تو را می بینم و دردم زیادت می شود هردم

 

نیما سعادتی در ‫۳ سال و ۸ ماه قبل، دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۲۱:۴۰ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۸:

مرا می بینی و هردم زیادت می کنی دردم
تو را می بینم و در-دم ز-یادت می شود هر-دم
با هردم درون من می آیی و از یاد تو دردم دوباره بالا می گیرد
آنگاه تو را می بینم و از دیدارت نفس (بازدم) پیوسته از من می رود (می شود)
بینی: اشاره ظریف به معبر تنفس و راه دیدار

 

نیما سعادتی در ‫۵ سال و ۶ ماه قبل، سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۴۳ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ۶۱ - نصیحت دنیا اهل دنیا را به زبان حال و بی‌وفایی خود را نمودن به وفا طمع دارندگان ازو:

مرد آنست که رد می شود و عبور می کند
زن آنست که دربند و زندانی خویشتن است.
چه بسیار انسان ها دیدم که روی شان مرد و اندرونشان زن بود و چه بسیار زنان دیدم که پوستین زنانه داشتند و اندرونشان رستمی زنده و جاودان.

 

نیما سعادتی در ‫۵ سال و ۹ ماه قبل، یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۵۸ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۱۵۶ - حکایت آن مهمان کی زن خداوند خانه گفت کی باران فرو گرفت و مهمان در گردن ما ماند:

تا برتمامی دوران چیره دست نگردیم ما را داوری نیمه و نکوهیده است.
هستم آنگونه که هستم.
چه بسیار شما را ناگوار آید با این همه درآن تخم سودی خفته و بسا دلپذیر و دلخواه شما که آن را زیانی همخانه.
خواسته و مراد نیک فرجامی باشد و راه را او داند و او داند.

 

نیما سعادتی در ‫۷ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۰۷ دربارهٔ سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۵ - در وصف بهار:

دلت خاقانیا زخم فلک راست
که آن چوگان جز این گوئی ندارد.

 

نیما سعادتی در ‫۷ سال و ۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۰۸ دربارهٔ ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۷۳ - کوشش و امید ترجمه از یک قطعه فرانسه:

در بیت آخر پایداربست را اصلاح بفرمایید

 

sunny dark_mode