گنجور

حاشیه‌گذاری‌های سلمان صحافی

سلمان صحافی


سلمان صحافی در ‫۳ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۲:۴۷ دربارهٔ قصاب کاشانی » دیوان اشعار » ترکیبات » شمارهٔ ۱۰:

ابیاتی شگفت انگیز از شاعری کمتر شناخته شده!

 

سلمان صحافی در ‫۳ ماه قبل، چهارشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۹:۴۹ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹۰۰:

عشق و اشتیاق توامان با نفرت و خشم! چه کرده ای صائب!

 

سلمان صحافی در ‫۶ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۲ دی ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۲۴ دربارهٔ فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۰۸:

سلام

همانطور که دوستان اشاره کردند، قافیه مصرع اول بیت اول و مصرع دوم بیت سوم باید از «من» به «مکن» تغییر کند.

 

سلمان صحافی در ‫۶ ماه قبل، دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲، ساعت ۰۹:۱۹ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » رباعیات » شمارهٔ ۷۵:

مصرع اول بیت دوم، «باد صبا» صحیح تر به نظر می آید.