گنجور

حاشیه‌های شاهین

 

شاهین


شاهین در ‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۳۱ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » ترجیعات » یازدهم:

در مصرع اول ترجیع بند پنجم، اگر ضبط نسخه چنین نیست، "با غم" به "باغم" تغییر کند(که من مانند باغ هستم و تو زنبور)

در جواب حاشیه بهرام عزیز، "بوری" در زبان آذری(فارسی آذری، که پیش از ترکی در آذربایجان رایج بوده و هنوز هم مردمانی در این مناطق به شاخه هایی از آن تکلم میکنند، و احتمالا شمس تبریزی با آن آشنا بوده یا کلماتی از آن، من جمله همین بوری، در تبریز و آذربایجان همچنان رایج بوده) به معنای "بیا" است.

در این بیت هم مولانا از زبان شمس سخن می گوید که شمس به من می گوید بوری، بیا. 

 

شاهین در ‫۲ سال قبل، شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۲۶ دربارهٔ فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۸۱:

بیت دوم، یکچند بهر صومعه بدیم ارادت باید باشد:
یکچند به هر صومعه بردیم ارادت

 

شاهین در ‫۲ سال قبل، شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۲۴ دربارهٔ فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۸:

صد بار زخم دل ما زد نمک اما باید باشد:
صد بار به زخم دل ما زد نمک اما

 

شاهین در ‫۲ سال قبل، شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۱۷ دربارهٔ سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۳۴ - این قطعه را بر گور نظام الملک محمد نوشتند:

المنه‌الله باید المنه لِله باشد
حافظ : المنه‌لله که در میکده باز است...

 

شاهین در ‫۲ سال قبل، شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۴۶ دربارهٔ وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۹:

شهرام جان،
حمیدرضا و رسته درست گفته اند، ذو قافیتین همان است که دو قافیه داشته باشیم، موردی که شما عرض می فرمایید رو استاد دهخدا ذیل تعریف ذوقافیتین به عنوان ابتکاری در استفاده از دو قافیه عنوان کرده اند("و مؤلف این لغت نامه را ابتکاری است در ذوقافیتین که نمونه ٔ آن قطعات ذیل است" و یاد آر ز شمع مرده یاد آر را در ادامه می آورند) اما اصطلاح ذوقافیتین بیشتر برای شعری که دو قافیه دارد مورد استفاده قرار می گیرد نه برای موردی که شما عرض کردید.

 

شاهین در ‫۲ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۳۳ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۲۶:

غوکاندر رو اصلاح کنید : غوکان در