گنجور

حاشیه‌گذاری‌های محمدرضا مؤمن‌نژاد

محمدرضا مؤمن‌نژاد


محمدرضا مؤمن‌نژاد در ‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۰۵ دربارهٔ حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۲۴ - ساقی‌نامهٔ ۹:

درود،

بیت پنجم با توجه به معنا و همچنین نسخ خطی "ننالد" صحیح است

 

محمدرضا مؤمن‌نژاد در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۸:۰۸ دربارهٔ حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۳:

درود، بیت پنجم در مصرع نخست حرف "ت" در عبارت "خلد است" اضافه هجا بوده و از وزن خارج است.

پس مطمئنا، حداقل این بیت از حضرت حافظ نیست

 

محمدرضا مؤمن‌نژاد در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۰۱:۰۷ دربارهٔ حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۵۰:

درود، چند بیت در این غزل ایراد دارند که با توجه به نسخ خطی قابل تأمل است

-بیت نخست بدین شکل صحیح‌تر می‌نماید:

اکنون که ز گل باز چمن شد چو بهشتی

ساقی، می گلرنگ طلب بر لبِ کِشتی

 

-بیت دوم "میِ خون‌رنگ" بجای "میِ گلرنگ" باید باشه.

 

-بعد از بیت سوم این بیت جاافتاده:

کلکت که مریزاد زبان شَکرینش

مهر از تو ندید اَرنه جوابی بنوشتی

 

-در بیت پنجم بجای "جهل من و ظلم تو" باید "جهل من و علم تو" درج میشد که تضاد جهل در مقابل علم به واقعیت نزدیک‌تر است تا جهل در برابر ظلم!

 

-بیت ششم "جلال‌است" در انتهای مصرع بجای "جلالت" باید نگاشته شود

 

-و در نهایت در مصرع آخر "هر دم" بجای "مردم" صحیح است

 

 

 

 

محمدرضا مؤمن‌نژاد در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۹:۴۲ دربارهٔ حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۳۹:

درود، مصرع نخست بیت دوم اینگونه صحیح است:

ای کاخِ دولتی، ز چه خاکی؟ که مدرج است...

 

 

(با توجه به نسخه‌های خطی)

 

sunny dark_mode