گنجور

حاشیه‌گذاری‌های قطره بقایی

قطره بقایی


قطره بقایی در ‫۷ ماه قبل، شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۱۴:۲۰ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲:

مصرع(مکتوب به کهسار برید از حلب ما) را ویرایش کردم اما تغیر نکرد چرا؟؟

 

قطره بقایی در ‫۸ ماه قبل، یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۰۱ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۰:

پی امتحان چو‌سحر‌ دَود به هوا رقم نزدی چرا
حرف (دودم) نیست (دَود) است، حرف م باید حذف گردد

 

قطره بقایی در ‫۸ ماه قبل، دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۵۷ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴:

از هرکه خواهی امداد اول تلافی‌اش‌کن

دستی (اگر )نداری زحمت مده عصا را

مطابق وزن شعر واژه(اگر) را (گر) تایپ کرده اید به وزن شعر مشکل پیش میگردد اصلاح نمایید. 
تشکر

 

قطره بقایی در ‫۹ ماه قبل، شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۸:۴۳ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۶:

وزن را با شد و مد بنویسید خواننده گیچ میشود
نوع اول( متفاعِلُتن متفاعِلُتن متفاعِلُتن متفاعِلُتن)
نوع دوم( فَعَلن فَعَلن فَعَلن فَعَلن فَعَلن فَعَلن فَعَلن فَعَلن )
سمبول هجای کوته (ه)
سمبول هجای بلند( ا )
نمایش متفاعلتن بر اساس سمبول( ه ه ا ه ه ا)
والسلام

 

قطره بقایی در ‫۹ ماه قبل، چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۰۸:۲۴ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱:

وزن را اشتباه درج کردید این غزل در وزن:
مفعول مفعول مفعول فعلن ) میباشد به فرصت وزن اصل را درج میکنم.

 

 

قطره بقایی در ‫۱۰ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۲:۴۷ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۳:

کوتاه ترین طریق جمع را ضرب گویند:
وزن: مفاعلاتن مفاعلاتن مفاعلاتن مفاعلاتن
والسلام

 

قطره بقایی در ‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۴۷ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰۳:

وزن این غزل را غلط درج کرده اید ، وزن اصلی اینست
(مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن)

اگر توانستم تصحیح می نمایم. 
تشکر

 

قطره بقایی در ‫۱۱ ماه قبل، دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۹:۵۶ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱۴:

مصرع 10 :بود زیرِ چتر گل‌، تا شمع در پا خار داشت
مصرع 22:یاد ایّامی کهِ چشمم یک دو شبنم وار داشت
درین مصرع حرف (ی) واژه (ایّام) مُشدد دارد ...
مصرع 19 نارسایی صد خیال هرزه انشا می کند

 

قطره بقایی در ‫۱۱ ماه قبل، دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۰:۲۴ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۵۱:

این غزل را در دو وزن میتوان یافت
(فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن) و (فاعلات مفعولن فاعلات مفعولن)

 

قطره بقایی در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ۰۸:۵۶ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۰:

سلام هر قدر کوشش کردم ادیت کنم نشد.

این غزل مملو با اشتباهات املایی و وزنی درج صفحه گردیده است.

اصل وزن این شعر (رمل مثمن مخبون محذوف... فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن) میباشد. و اصل غزل اینست:

خودگدازی غم‌کیفیت صهبای من است

خالی از خویش شدن صورت مینای من است

عبرتم‌، سیر سراغم همه جا نتوان‌کردن

چشم بر خاک نظر دوخته‌، جویای من است

سازگم گشته گی‌ام‌، این همه توفان دارد

شور آفاق‌، صدای پر عنقای من است

همچو داغ از جگر سوختگان می‌جوشم

شعله هرجامژه‌ای گرم‌کند جای من‌است

نتوان با همه وحشت ز سر دردگذشت

فال اشکی‌که زند آبله در پای من است

فرصت رفته به سعی امل ام می‌خندد

چشمَکِ برق همان ابروی ایمای من است

تخم اشکی به‌کف پای‌کسی خواهم ریخت

آرزو مژده دِهِ اوج ثُریای من است

اگر این است، سر و برگ نمود هستی

داغ امروز من‌، آیینهٔ فردای من است

سجده محمل‌کَشِ صد قافله عجز است اینجا

اشک بی‌پا و سرم، در سر من پای من است

نیستم جرعه‌کشِ درد کدورت بیدل

چون‌گهر صافی دل بادهٔ مینای من‌است

چاپ کابل صفحه 245

 

sunny dark_mode