گنجور

حاشیه‌گذاری‌های کامران تلطف

کامران تلطف

استاد زبان فارسی و فرهنگ ایران دانشگاه آریزونا

https://persian.arizona.edu

https://menas.arizona.edu


کامران تلطف در ‫۲ سال قبل، دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۵:۰۹ دربارهٔ اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲:

در میان مهربانان مهر دار و گو ...

به احتمال بیشتر گو در خط سوم به معنای دلیر و پهلوان زیاده گو است و سنگ به معنالی بزرگ منشی.

Among the Beloveds, be full of love and do not be too brave

 [For] the desires of the possessors of [kind] hearts, brings dignity

 

کامران تلطف در ‫۲ سال قبل، یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۲۶ دربارهٔ اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷:

در شعر دوم "چه بر خورند" دارای ابهام است اما میتوان آنرا به "چرا توانایی ندارند" معنی کرد. 

O Beloved, what kind of heart would not fall in love with you

Because in your beauty I saw the perfect creation of God

Why they could not bear the delicacy of your stature, I do not know

All the people together, they could not withstand this calamity

 

کامران تلطف در ‫۲ سال قبل، یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۵۰ دربارهٔ جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۹:

واژه که در شعر شماره 5 آه است.  

هر لحظه سواد غم آرم به بیاض دل

تا دود آه من با گریه مرکب شد

 

sunny dark_mode