گنجور

 
سید حسن غزنوی

آرام دل مرا بخوانید

بر مردم چشم من نشانید

آوازه عشق من شنیدید

اندازه حسن او بدانید

چون صورت روی او بدیدید

الحمد وان یکاد خوانید

از دور در او نگاه کردن

انصاف دهید کی توانید

از دیده و جان و از دل و تن

این خدمت من بدو رسانید

ای خوبان او چو آفتابست

در جمله شما باو چه مانید

عشق انده و حسرتست و خواری

عاشق مشوید اگر توانید

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode