گنجور

 
حافظ

با می به کنار جوی می‌باید بود

وز غصّه کناره‌جوی می‌باید بود

این مدّت عمر ما چو گل ده روز است

خندان لب و تازه‌روی می‌باید بود

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode