گنجور

قصاید

حافظ
حافظ » قصاید
 

قصیدهٔ شمارهٔ ۱ - در مدح شاه شجاع: شد عرصهٔ زمین چو بساط ارم جوان

قصیدهٔ شمارهٔ ۲ - قصیدهٔ در مدح قوام الدین محمد صاحب عیار وزیر شاه شجاع: ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی

قصیدهٔ شمارهٔ ۳ - قصیدهٔ در مدح شاه شیخ ابواسحاق: سپیده‌دم که صبا بوی لطف جان گیرد