گنجور

 
قطران تبریزی

ای ترک بگنجه از کجا افتادی

کاندر دل و جان من فکندی شادی

یک بوسه مرا به مستی اندر دادی

ای ترک همیشه مست و خرم بادی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode