گنجور

 
انوری

گر شعر در مراد می‌بگشادی

یا کار کسی به شعر نوری دادی

آخر به سه چار خدمتم صدر جهان

از ملک چنان یک صله بفرستادی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode