گنجور

قصیدهٔ شمارهٔ ۸۱ - در ستایش شاهزاده آزاده نواب فیروز میرزا فرماید

 
قاآنی
قاآنی » قصاید
 

آنچه با برگ درختان ابر نوروزی‌کند

با تهیدستان کف فیاض فیروزی‌ کند

زان سبب فیروز شد نامش‌ که از آیات او

بخت هر روز آشکار آیات فیروزی‌ کند

هست چهرش گنج فیروزی و گردد آشکار

هرکرا آن‌گنج ‌روزی خدا روزی‌کند

آفتاب روی جانبخش به‌ هر مجلس ‌که تافت

شمع نتواند که دیگر مجلس‌ افروزی کند

بر بسوزان خنجر او امر فرماید خدای

قهر جباریش اگر عزم جهانسوزی ‌کند

سنگلاخ‌ کوهساران را تواند زیر پای

باد رفقش نرمتر از قاقم و توزی‌ کند

ای که هر کس یاد جودت کرد یزدان تا به حشر

بی‌نیازش زاکتساب رنج هر روزی‌کند

گر بخواهد پیر عقلت‌ دانش آموزد خطاست

طفل نتواند به لقمان حکمت آموزی کند

چنگ عزراییل گویی در دم شمشیر توست

زان بمیراند جهانی را چو کین ‌توزی ‌کند

گر به شکل گوژ خواهد به سطح کاخ تو

گنبد پیروزه‌گون اظهار پیروزی کند

عقل داند عین نقص‌است از فضولی نطفه‌‌یی

از شکم بر پشت آید بچه را قوزی‌کند

یا چو خیاطست تیغت ‌کز حریر سرخ خون

حصم را بی‌رشته و سوزن کفن‌دوزی کند

سرو ر‌ا سرسبزی بخت سرافراز تو نیست

ذره چون‌ شمسی نماید سبزه‌کی توزی‌کند

شهدگفتار توزهرکژدم اهواز را

در حلاوت قند مصر و شکر خوزی‌ کند

گنج ‌هر رو‌زیست ‌جودت‌ وانکه ‌را روزی‌ شود

رحمت حق بی‌نیاز از رنج هر روزی‌کند

شیر چرخ‌از مهر و مه قلاده سازد ماه و سال

بویه در نخجیرگه روزی ترا یوزی‌کند

هر که روزی پوز جنباندکه بدگوید ترا

چون سگ آلوده‌دهان از باد بد پوزی‌کند

از پی خاموشی جاوید فرماید خدای

تا بر اطراف دهانش مرگ بتفوزی‌کند

عزم بازی‌ گرکنی ساعات روز و شب بهم

جمع‌‌مردد ناه نردی وه دوزی‌کند

قافیه تنگست و من دلتنگ‌تر زانرو که طبع

خواهد استیفای وصفت بهر بهروزی‌کند

می‌تواند وضع لفظ خوش ز بهر قافیه

هم بود ازکودنی‌گر قافیه بوزی ‌کند

مرچه برخی از قوافی نیز زشت افتاد لیک

با قبولت چون رخ زیبا دل‌افروزی‌کند

تا دهان غنچه پرگردد ز مروارید تر

چون به زیر لب ثنای ابر نوروزی ‌کند

غنچه‌سان خندان و کامش پر ز مروارید باد

چون‌صدف‌هر کاوبه‌مدحت‌گو‌هراندوزی‌کندبا دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) | شعرهای مشابه (وزن و قافیه) | منبع اولیه: قاآنی نشر نگاه | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

حاشیه‌ها

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

دریای سخن - دریای شعر فارسی