گنجور

 
فیض کاشانی
 

بکجا روم زدستت بچه سان رهم زشستت

همه جا رسیده شستت همه را گرفته دستت

بکشی بشست خویشم بکشی بدست خویشم

بکش و بکش که جانم بفدای دست و شستت

بمن فقیر مسکین چو گذر کنی بیفکن

نظری چنانکه دانی بزکوهٔ چشم مستت

بنوازی ار گدائی به تفقد و عطائی

نکنی ازین زبانی نرسد از آن شکستت

نگهی بناز میکن در فتنه باز میکن

بره نظاره بس دل بامید فتنه هستت

کنیم خراب و گوئی زچه اینچین شدستی

زنگاه نیم مستت زدو چشم می پرستت

بسخن حیات بخشی بنگاه جان ستانی

بکن آنچه خواهدت دل چه زنیکوئی گستت

کند آرزو کسی کو سر همتش بلندست

که نهد سری بپایت که شود چه خاک پستت

بدرت شکسته آیم تو نپرسیم که چونی

برهت فتاده نالم تو نگوئیم چه استت

چه شود گر التفاتی بکنی بجانب فیض

سر لطف اگر نداری ره قهر را که بستت

mouse با دو بار کلیک روی واژه‌ها یا انتخاب متن و کلیک روی آنها می‌توانید آنها را در لغتنامهٔ دهخدا جستجو کنید.

format_list_numbered_rtl حذف شماره‌ها | وزن: فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) | search شعرهای مشابه (وزن و قافیه) | منبع اولیه: کتابخانه تصوف | linkرونوشت نشانی | content_copyرونوشت متن | share

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

music_note معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است ...

photo_camera پیشنهاد تصاویر مرتبط از منابع اینترنتی، support راهنمای نحوهٔ پیشنهاد تصاویر مرتبط از گنجینهٔ گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال ۵ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

mareshtani در ‫۱۱ سال و ۱۲ ماه قبل، شنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۸، ساعت ۱۹:۰۱ نوشته:

ba mesraje dowome beide haftom wa mesraje awle beide nohom tajjo shawad
---
پاسخ:
با تشکر، در مورد بیت هفتم من متوجه مشکلی نشدم، در بیت نهم «نپرسم» با «نپرسیم» جایگزین شد.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

حمید زارعیِ مرودشت در ‫۴ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۱ نوشته:

مصرع سوم:
.
به من فقیر مسکین چو گذر کنی بیفکن
نظری چنانکه دانی (به زکاتِ) چشم مستت

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

حمید زارعیِ مرودشت در ‫۴ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۲ نوشته:

مصرع چهارم:
بنوازی ار گدائی به تفقد و عطائی
نکنی ازین (زیانی) نرسد از آن شکستت

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

حمید زارعیِ مرودشت در ‫۴ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۳ نوشته:

منظورم بیت سوم و بیت چهارم بود. اشتباه نوشتم مصرع***

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

فلانی در ‫۱ سال قبل، پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۱۶ نوشته:

با سلام
متأسفانه در نگارش این غزل زیبا یک سری سهل انگاری هایی صورت گرفته که امید داریم بدین صورت اصلاح شود:
به کجا رَوَم ز دستت، به چه سان رَهَم ز شستت
همه جا رسیده شستت، همه را گرفته دستت
بکشی به شستِ خویشم، بکشی به دستِ خویشم
بکش و بکش که جانم، به فدای دست و شستت
به منِ فقیرِ مسکین، چو گذر کنی بیفکن
نظری چنانکه دانی، به زکاتِ چشمِ مستت
بنوازی ار گدائی، به تفقد و عطائی
نکنی ازین زیانی، نرسد از آن شکستت
نگهی به ناز میکن، درِ فتنه باز میکن
به رَهِ نظاره بس دل، به امیدِ فتنه هستت
کنی ام خراب و گوئی، ز چه اینچین شدستی
ز نگاهِ نیم مستت، ز دو چشمِ می پرستت
به سخن حیات بخشی، به نگاه جان ستانی
بکن آنچه خواهدت دل، چه ز نیکوئی گستت
کند آرزو کسی کو، سرِ همتش بلندست
که نهد سری به پایت، که شود چه خاک پستت
به دَرَت شکسته آیم، تو نپرسی ام که چونی
به رَهَت فتاده نالم، تو نگوئی ام چه استت
چه شود گر التفاتی، بکنی به جانبِ «فِیض»
سَرِ لطف اگر نداری، رَهِ قهر را که بستت
با تشکر

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.