گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
فردوسی

بخش ۱: به بیماری اندر بمرد اردشیر

بخش ۲: چو بیگاه گازر بیامد ز رود

بخش ۳: به گازر چنین گفت روزی که من

بخش ۴: چنان بد که روزی یکی تندباد

بخش ۵: بگفت این و زان جایگه برگرفت

بخش ۶: وزان جایگه بازگشتند شاد

بخش ۷: ز درگاه پرده فروهشت شاه

sunny dark_mode