گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
فردوسی

بخش ۱: چو بهمن به تخت نیا بر نشست

بخش ۲: چو آمد به نزدیکی هیرمند

بخش ۳: غمی شد فرامرز در مرز بست

بخش ۴: گرامی پشوتن که دستور بود

بخش ۵: پسر بد مر او را یکی همچو شیر

sunny dark_mode