گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
فردوسی

بخش ۱: چو بنشست بر تخت شاه اردشیر

بخش ۲: پس آگاهی آمد به نزد گراز

sunny dark_mode