گنجور

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

احمد ترکمان در ‫۸ ماه قبل، شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۹:۲۰ نوشته:

این رباعی دقیقا داستان حضرت سلیمان
هدهد که پرنده ای داناست در خدمت حضرت سلیمان بود..سبا که سرزمین یمن بوده هدهد نامه ای برای بلقیس به سبا(یمن) میبرد
بلقیس که معشوقس در اینجا و و هدهد وقتی بسوی یمن رفت دید که بلقیس پادشاه یمنه و جلال و جبروتی دارد ولی خورشید پرست بودن.خلاصه آن قوم به حضرت سلیمان ایمان میاورند و خداپرست میشوند و بلقیس از حضرت خوشش میاد ..واما بعد.. آصف بن برخیا داماد و کاتب حضرت سلیمان بوده که نامه ای مینویسد و به هدهد میدهد.پیک سبا هم اورا برده و جلو تخت بلقیس میاندازد که به خدا ایمان بیاورند.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.